Wie ik ben?

Ik ben Marcel van den Bosch-Niestijl en dit zijn mijn kernwaarden.

Werkervaring

en nog meer...

juni 2018 – heden: Apotheek Keizerslanden te Deventer

januari 2017-mei 2018: Apotheek Bathmen te Bathmen

augustus 2004 – december 2016 Apotheek Het Raan te Raalte

Diploma behaald in juli 2018.

Sindsdien intervisiecoach voor diverse opdrachtgevers. Variërend van apothekers vanuit een apotheekformule tot door de intervisiegroepen zelf geformeerde groepen apothekers.

okt 2020 – heden: extern beoordelaar Activiteiten mbt Professionaliteit & Farmaceutische Ethiek voor vervolgopleiding apotheker in opleiding tot openbaar apotheker specialist (ApIOS)

okt 2019 – febr 2020: universitair gastdocent, Masteropleiding Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen

2007 – 2021: docent bij de opleiding Service Apotheek FarmacoTherapieExpert (SA FTE) van Service Apotheek

2014 – heden: externe beoordelaar case-reports medicatiebeoordeling voor vervolgopleiding apotheker in opleiding tot openbaar apotheker specialist (ApIOS)

2012 & 2013: docent bij de opleiding Periodieke Individuele Analyse Farmacotherapie (PIAF) van PAO Farmacie

2019 Dag van de Bezorger voor bezorgers van Service Apotheken

2019 Trainer medewerkers zorggroep Carinova 

2018 Parallelsessies voor apothekers, apothekersassistenten en farmaceutisch managers tijdens Landelijke Kwaliteitsdag van Service Apotheek

2014 Trainer voor openbare apothekers en apothekersassistenten voor het Nierfunctieproject van Service Apotheek

okt 2021 – heden: gastspreker Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Farmacie; thema Zichtbaarheid tijdens stage ApotheekOrganisatie

jul 2020: gastspreker webinar ‘Beeldbellen in de apotheek’ georganiseerd door Service Apotheek

2015: spreker Eerstelijns congres Pfizer namens de KNMP, de beroepsgroep voor apothekers. Onderwerp: OZO Verbindzorg.

Tevens meerdere malen als spreker voor patiëntgroepen gestaan over uiteenlopende onderwerpen zoals reumatoïde arthritis en osteoporose.

2018 – heden: terzijde staan van apothekers, die gecoacht willen worden. Hierbij reik ik op een laagdrempelige manier aan wat ik heb geleerd tijdens mijn opleiding tot intervisiecoach en ook wat ik heb geleerd van het jaarprogramma van 365 dagen succesvol. Dit jaarprogramma heb ik in 2018 doorlopen en met groot succes afgerond.

Zoals gezegd geeft groei mij geluk. Hieronder een greep uit de groei die ik zélf heb doorgemaakt op zakelijk gebied:

  • jaaropleiding Zichtbaar ontwerpen, accrediteren en doceren
  • deelname pilot ‘Hoofdbehandelaar’ van Service Apotheek
  • deelname ‘Combiconsult’ van SIR Stevenshof
  • deelname jaarprogramma 365 dagen succesvol
  • opleiding afgerond tot intervisiecoach
  • deelname TopTraject van Jawi Bakker

In  mijn vrije tijd word ik erg blij van buiten in de natuur zijn zoals met een lange wandeling of een meerdaagse survival.

Kan ik genieten van een goed boek.

Hou ik van gezelligheid van dierbaren om me heen. 

Bied sport me de uitdaging die ik wens.