Missie en visie

‘Ik maak van elke apotheker een zorgapotheker’

Een apotheker heeft 8 jaar gestudeerd om medicijnkennis te vergaren. Theoretisch en praktisch wordt er veel aangeboden om een volwaardige apotheker op te leiden.

In de apotheek blijkt al vrij snel hoe weerbarstig de praktijk is, vol met afleidingen van waar je voor geleerd hebt. Er komen veel andere facetten om de hoek kijken. Hoe ga ik met een assistententeam om? Wat te doen als een medicijn niet meer vergoed wordt? Dit kan voor zoveel ruis zorgen dat je er als apotheker niet meer aan toekomt om er te zijn voor de mensen die je apotheek bezoeken.

Dus om echt van meerwaarde te kunnen zijn in de apotheek is het de hoogste tijd om de stap voorwaarts te zetten naar de kern van ons vak: 

medicijnkennis inzetten voor wie het nodig heeft 

 

Visie

Ieder mens verdient het beste voor zijn of haar leven. Ook qua gezondheid. Soms zijn medicijnen nodig om de kwaliteit van leven te verbeteren. Althans, dat wordt bij de start van een medicijn wel zo beoogd. Hiermee volgt een stap die vaak onopgemerkt verloopt: de mens krijgt een nieuwe rol als ‘patiënt’ aangemeten. Terwijl een mens zoveel meer is dan alleen de aandoening die hij/zij met zich meeneemt. Als je als apotheker luistert naar de mens, dan kan een medicijn beter werken en de mens ‘beter beter’ worden. En dat maakt van een apotheker een zorgapotheker: een apotheker die écht voor zijn of haar mensen zorgt!

Ieder mens verdient deze steun van zijn of haar apotheker. Echt iéder mens. Daar maak ik me sterk voor. 

Missie

Ik maak van elke apotheker een zorgapotheker